Aktualizace 1. 10. 2020

Otevřený dopis za cyklostezku Olomouc – Chomoutov (1. 10. 2020)

Vážený pane primátore, vážení radní, vážení členové zastupitelstva,

možná jste na sociálních zaznamenali, že dne 12. 9. 2020 občané Chomoutova zorganizovali Spanilou jízdu za cyklostezku Olomouc – Chomoutov. Vždyť je to již víc než 20 let, kdy obyvatelé Chomoutova slyšeli první sliby o vybudování této cyklostezky. Abychom vám pravdu řekli, moc tomu nerozumíme, proč ještě není. Dotační programy na cyklostezky jsou, ve strategických materiálech je máte, hejtman se o cyklostezce zmínil v médiích a majetkoprávní věci by snad už také měly být vyřešeny. Porobnosti uvádíme v příloze.

Je ale možné, že dostaneme odpověď, že už se dokončuje poslední pozemek, že je třeba získat poslední vyjádření, ale když to slyšíme 20 let, pak už se nám asi nedivíte, že prostě začínáme propadat beznaději. A když jsme na Spanilé jízdě poslouchali Dalibora Horáka, politika z Uničova, jak oni přistupují k řešení majetkoprávních problémů, tak nás přepadla lítost. Asi není třeba připomínat, jak rozsáhlou síť cyklostezek na Uničovsku mají. Zbývá nám tedy poslední důvod, proč cyklostezka není. Vůle, jiný důvod nás skutečně nenapadá.

Nechce se nám ale věřit, že byste neměli vůli podporovat cyklostezky, proto vás žádáme, abyste přitlačili na vaše úředníky, aby okamžitě dořešili majetkoprávní vztahy, i kdyby každý týden měli být v Praze, dále žádáme, aby se zadala projektová dokumentace pro územní a stavební povolení a v roce 2021 na podzim byla podána žádost o dotaci na IROP, nebo SFDI.

Dnes 1. 10. 2020 je Mezinárodní den seniorů[1] a také Světový den cyklistiky. Jedná se jistě o zajímavé spojení, ale my v tom vidíme velkou symboliku. V naší obci žije hodně seniorů, kteří jezdí pravidelně na kole a i do Olomouce by vyjeli. Sami přeci víte, že udržování fyzické kondice a aktivní pohyb jsou tou nejlepší prevencí proti nemocem. Zkuste tedy vzít tento den jako výzvu něco udělat pro změnu v oblasti dopravy a mobility, něco udělat pro nás, pro naše chomoutovské seniory, konkrétního.

Omlouváme se za tento tón dopisu, ale věřte nám, nemáme již jinou možnost, jak to také řekl jeden z našich občanů, advokát Štěpán Vítek: „Chomoutov bez stezky pro cyklisty je časovanou bombou! Čeká se na smrťák?“

Za chomoutovské občany

Blanka Masaryková a Štěpán Vítek

[1] https://svateksenioru.cz/

5 DŮVODŮ, PROČ SI MYSLÍME, ŽE CYKLOSTEZKA OLOMOUC – CHOMOUTOV BUDE

  • FINANCE JSOU K DISPOZICI. Pokud bude město chtít, finance získat může, a to i v případě, že, jak často říká, je zadlužené a nemá peníze. Všichni přeci víme, že existují dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, z dalších evropských fondů a také z krajského rozpočtu.
  • MAJETKOPRÁVNĚ JE TRASA VYČIŠTĚNA. Už 7. 11. 2019 byla KMČ Chomoutov ujištěna právním oddělením odboru investic, že  majetkoprávní vztahy by měly být dořešeny do konce roku 2019,  nejpozději však v dubnu 2020. Podle zatím neověřených informací by to tak již mělo být. Bylo přislíbeno, že v r. 2020 bude podána žádost o územní rozhodnutí, bude zahájeno zpracování dalších stupňů projektové dokumentace s tím, že v roce 2021 bude vydáno stavební povolení. Předpokládané období realizace: 04/2022 – 10/2022.
  • POLITIKA MĚSTA TOMU PŘEJE. Víme, že politika města v oblasti dopravy a mobility je naplňována dle PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA OLOMOUCE. Všechny podstatné informace jsou dostupné zde: https://spokojena.olomouc.eu/.
  • HEJTMAN O CYKLOSTEZCE JIŽ HOVOŘÍ V TELEVIZI https://www.tvmorava.cz/soubor/Szh_lAXDIAAA.mp4
  • VŮLE. Když to jde v okolních obcí (např. na Uničovsku, Šternbersku, Prostějovsku), tak proč by něco podobného nemohlo jít i u nás.

Názory obyvatel Chomoutova a Horky na cyklostezku:

Aktualizace 12. 9. 2020

Dne 12. 9. se konala spanilá jízda za stezku Chomoutov – Olomouc.

Na koho se obrátit?

Blanka Masaryková a Štěpán Vítek

e-mail
olomouc.chomoutov@gmail.com
telefon
---

Podrobnosti o projektu

Cyklostezka
Lukavice-Libivá
realizace
2018 – dosud
organizátor
místní iniciativa Martina Rifflera