Oslavte s námi Evropský týden mobility (16.–22. září 2020). Připojte se k Příbramské výzvě a podělte se s námi o zajímavé příklady ze svých měst – toho, co se vám povedlo nebo co byste naopak rádi chtěli změnit.

Měníme města.

Jsme CityChangers.

Vybíráme nejlepší řešení, která se objevila v českém veřejném prostoru

Sdílíme společnou představu, jak budovat a přetvářet města, aby se nám v nich dobře žilo, aby v nich své místo našli mladí lidé, rodiny s dětmi i senioři. Pro tuto představu o naší společné budoucnosti chceme získat podporu a porozumění u všech, kteří k jejímu naplnění mohou svým dílem přispět. Společného cíle chceme dosáhnout vzájemnou komunikací a spoluprací mezi státními i samosprávnými institucemi, občanskými iniciativami i jednotlivci z řad nejširší veřejnosti, jimž není lhostejný svět, ve kterém žijí a žít budou.

Nejlepší způsob, jak se učit a jak se inspirovat, nabízejí konkrétní případové studie. Pravidelně vybíráme nejlepší řešení, která se objevila v českém veřejném prostoru.

Sami můžete snadno inspirovat ostatní a podělit se o příklady dobré praxe ze svých měst. Zároveň budete mít příležitost tyto případové studie představit v rámci Evropského týdne mobility (16.–22. září 2020). Pokud naopak přicházíte s řešením, které teprve na svoji budoucí realizaci čeká, můžete si dát veřejný závazek a svůj projekt přihlásit do kategorie Podaří se?

Přihlaste svůj projekt

Sdílíme společnou představu, jak budovat a přetvářet města, aby se nám v nich dobře žilo

Městská mobilita se dotýká každého z nás. Všichni využíváme dopravní infrastrukturu, cestujeme různými dopravními prostředky, vnímáme design veřejného prostoru, přizpůsobujeme životní prostředí svému pohybu. Každý z nás klade na mobilitu jiné nároky, které vyplývají z našich individuálních potřeb. Tyto nároky bývají nezřídka protichůdné, a tak se velká i malá sídla potýkají s dopravními problémy, které stále častěji vedou ke konfliktním, obtížně řešitelným, ba i nebezpečným situacím.

O podobě veřejného prostoru rozhodují desítky osob a institucí, profesionálů, kteří často plní pouze zadání investorů, pro něž bývá nejpřednějším kritériem cena navrženého řešení. Tvář ulic a veřejných prostor by však měli spoluurčovat především jejich uživatelé: chodci, cyklisté, řidiči. Jejich oprávněným potřebám a nárokům musí být v designu ulic dán prvořadý prostor, aby pro všechny uživatele byla zaručena bezpečná a efektivní mobilita s minimalizovaným dopadem na životní prostředí.

Nechceme propagovat dopravní extremismus. Nemáme v úmyslu zcela zakázat automobily a nazout republice kolečkové brusle. Jsme si dobře vědomi, že každý způsob dopravy má svůj význam a své místo v městské mobilitě. Naším klíčovým společným cílem je najít cestu, jak všechny druhy dopravy na omezeném prostoru měst a obcí efektivně a elegantně skloubit.

Příbramská výzva

Zůstaňme ve spojení, pojďme měnit města

Platformu CityChangers netvoří jen politici, ale především aktivní lidé v místních komunitách, které bychom rádi navzájem propojili.

Pokud s vámi rezonují naše hodnoty a chcete přispět ke změnám, zůstaňte s námi ve spojení a zanechte nám na sebe kontakt. Řekněte nám něco o sobě, o svém spolku nebo své komunitě a my se vám ozveme nebo vás propojíme s těmi správnými lidmi.


Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů podle GDPR.