Problém

Hlavním nástrojem, jak mohou města zvyšovat podíl aktivní dopravy, je stavba bezpečné infrastruktury.

Podle opakovaných průzkumů jsou hlavní bariéry pro větší využití jízdního kola jako dopravního prostředku nízký pocit bezpečí, intolerantní chování řidičů k cyklistům, nedostatečně rozvinutá cyklistická infrastruktura a zajištění bezpečného „zaparkování“ kola v cíli cesty, včetně zázemí pracovišť a škol.

Řešení

Zvýšit ochotu k absolvování pravidelných cest pěšky vyžaduje rozumné dopravní vzdálenosti, kromě toho také cesty vedené stranou hlavních silnic (bez hluku a smogu) a v bezpečném prostředí. Nicméně nikdo neví, jak to bude s plánovanými alokacemi z národních a evropských zdrojů.

Existuje Národní investiční plán, ale cyklostezky nikdo neřešil. Po úspěšné realizaci úseku Oslavany – Ivančice se začalo s přípravou další trasy v úseku Ivančice – Moravské Bránice – Dolní Kounice v délce kolem 15 km.  Nová stezka napříč Mikroregionem Ivančicko navazuje na stezku spojující Oslavany a Ivančice, která je v provozu od roku 2015. Sčítače ukazují, že stezka patří k nejoblíbenějším v regionu, měsíčně tu registrují na bezmála 13 000 průjezdů (údaje za prvních 11 měsíců roku 2016). To stezku řadí na první místo mezi měřenými projekty v Jihomoravském kraji.

Realizace prvního projektu si vyžádala dlouhých 13 let, hlavně kvůli legislativním a pozemkovým problémům. Místní věří, že cesta od vyhledávací studie ke zprovoznění stezky bude tentokrát o něco rychlejší. Podaří se vybudovat bezpečnou komunikaci?

Na koho se obrátit?

Miloš Musil

e-mail
milos_musil@post.cz
telefon
+420 725 039 889

Podrobnosti o projektu

realizace
2015 – dosud
organizátor
Mikroregion Ivančicko