Řešení

Cyklostezka BEVLAVA je uceleným záměrem mikroregionů Hornolidečska, Valašského Klobucka a slovenských partnerů. Cílem projektu je vybudování spojité cyklostezky o celkové délce 50 km, která propojí obě příhraniční oblasti a zajistí jak obyvatelům, tak návštěvníkům velmi kvalitní a příjemné bezmotorové dopravní spojení.  Tato cyklostezka mezinárodního významu vede nádherným údolím řeky Vláry a překonává masiv Bílých Karpat. Díky své terénní náročnosti je velmi vhodná pro všechny věkové kategorie. Po její trase Vás provedou jednotné informační tabule, na kterých najdete zajímavosti z okolí.

Cílem této trasy je kromě jiného také zvýšit bezpečnost cyklistů, kteří v současnosti projíždějí po velmi frekventované silnici I/57.

Kromě vyřešení bezpečné bezmotorové dopravy pro místní je dalším přínosem spojení mezinárodních tras EuroVelo 4 (protínající celou Evropu od západu až na východ – Přerov) a EuroVelo 6 (vedoucí od Atlantiku k Černému moři – Bratislava)

Informace k cyklostezce naleznete také na webu https://www.bevlava.cz/

Na koho se obrátit?

Mgr. Karel Ptáček

e-mail
ptacek@mu-vk.cz

Podrobnosti o projektu

realizace
2011 – dosud
organizátor
Mikroregion Valašské Klobucko